HEAD

Program szczegółowy

Kliknij tutaj, aby pobrać program w formacie PDF

Środa, 16 maja 2018 roku
Sale konferencyjne Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej PUM, ul. Unii Lubelskiej 1, Szczecin
Kurs „Wprowadzenie do chirurgii onkologicznej" — część I
Więcej informacji
Kurs doskonalący „Diagnostyka ultrasonograficzna gruczołu piersiowego" — część I
Więcej informacji


Czwartek, 17 maja 2018 roku
Netto Arena Netto Arena Sale konferencyjne Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej PUM, ul. Unii Lubelskiej 1, Szczecin
9.00–13.30

9.00–11.00
Zebranie Zarządu PTChO

11.00–13.30
Posiedzenia Rejestru Klinicznego GIST

 

8.30–13.00
Kurs „Wprowadzenie do chirurgii onkologicznej" — część II

12.00–13.00
Spotkanie Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Chirurgii Onkologicznej z Konsultantami Wojewódzkimi

  Kurs doskonalący „Diagnostyka ultrasonograficzna gruczołu piersiowego" — część II
Netto Arena
13.30–17.30
13.30–14.15
Special lecture: Active surveillance versus standard resection after neoadjuvant chemoradiotherapy for esophageal carcinoma

prof. J. Jan B. van Lanschot (Rotterdam)

14.15–17.30
XXXV Konferencja PTChO: Breast Cancer Unit — dotychczasowe polskie doświadczenia oraz warunki i zasady działania
Prowadzący: dr hab. n. med. Dawid Murawa, dr hab. n. med. Agnieszka Kołacińska, dr n. med. Małgorzata Talerczyk

 1. Wpływ akredytacji na organizację pracy i jakość usług medycznych świadczonych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii
  dr n. med. Małgorzata Talerczyk, Dyrektor ds. Lecznictwa, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, Szczecin
 2. Breast Cancer Unit — jak to działa za zachodnią granicą?
  dr n. med. Marek Budner, Helios Klinikum Bad Saarow, Niemcy
 3. Nowe techniki obrazowania raka piersi — znaczenie dla klinicysty
  lek. Krzysztof Koziełek
 4. Wielodyscyplinarna współpraca jako podstawa właściwej diagnostyki i leczenia chorych z rakiem piersi
  dr n. med. Barbara Radecka, Oddział Onkologii Klinicznej, Opolskie Centrum Onkologii
 5. Skrining i niepalpacyjne zmiany w gruczole piersiowym — jak znakować i jak to optymalnie zoperować?
  dr hab. n. med. Dawid Murawa, Oddział Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej, Szpital Pomnik Chrztu Polski, Gniezno
 6. Profil zastosowania napromieniania uzupełniającego u pacjentek z rakiem piersi. Radioterapia śródoperacyjna w praktyce zespołu BCU
  dr n. med. Michał Falco, Kierownik Oddziału Klinicznego Radioterapii, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, Szczecin
 7. Chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna w schemacie leczenia raka piersi — co i w jakim zakresie?
  dr n. med. Artur Śliwiński, Konsultant Chirurgii Plastycznej, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, Szczecin
Filharmonia Szczecińska, sala koncertowa
18.00–20.30

18.00–20.30
Sesja inauguracyjna

 1. Wystąpienie Prezesa PTChO, przewodniczącego Komitetów Naukowego i Organizacyjnego
 2. Wystąpienia Prezydenta Szczecina Piotra Krzystka
 3. Wystąpienie Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie JM prof. dr. hab. n. med. Bogusława Machalińskiego
 4. Wręczenie tytułu Honorowego Członka PTChO
 5. Wręczenie medali Zasłużonego dla PTChO
 6. Wręczenie nagrody PTChO
 7. Wręczenie nagrody za najlepszą prezentację ustną i plakat na XXIV Zjeździe PTChO

Wykład im. Profesora Tadeusza Koszarowskiego
prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski

Wykład inauguracyjny. Leczenie dziedzicznego raka piersi
prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński

19.30
Poczęstunek


Piątek, 18 maja 2018 roku
Netto Arena
SALA A SALA B SALA C
7.30–8.15

7.30–8.15
Poranna kawa z ekspertem. Perspektywy leczenia uzupełniającego czerniaków skóry, postępowanie w czerniakach o zaawansowaniu lokoregionalnym
prof. dr hab. n. med. Piotr. Rutkowski

7.30–8.15
Poranna kawa z ekspertem. Rak piersi u ciężarnych — trudna kwestia nie tylko dla chirurga onkologa
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki

7.30–8.15
Poranna kawa z ekspertem. MIS w laparoskopowym leczeniu raka odbytnicy — kolejny etap postępu
prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski

8.15–10.00

8.15–10.00
Czynniki genetyczno-środowiskowe, a wyniki leczenia raków
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński, prof. dr hab. n. med. Cezary Cybulski, prof. dr hab. n. med. Józef Kładny

8.15–8.35
Czynniki genetyczno-środowiskowe a ryzyko raków
prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński

8.35–8.40
Dyskusja

8.40–8.55
Poszukiwania genów związanych z ryzykiem i wynikami leczenia nowotworów
prof. dr hab. n. med. Cezary Cybulski

8.55–9.00
Dyskusja

9.00–9.15
Czynniki genetyczno-środowiskowe, a wyniki leczenia raków płuca
dr hab. n. med. Marcin Lener

9.15–9.20
Dyskusja

9.20–9.35
Czynniki genetyczno-środowiskowe, a wyniki leczenia raka prostaty
lek. Bartłomiej Masojć

9.35–9.40
Dyskusja

9.40–9.55
Czynniki genetyczno-środowiskowe, a wyniki leczenia raków jelita grubego
prof. dr hab. n. med. Józef Kładny

9.55–10.00
Dyskusja

8.15–10.00
Leczenie personalizowane mięsaków tkanek miękkich i kości
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, dr hab. n. med. Daniel Kotrych

8.15–8.30
Leczenie personalizowane mięsaków tkanek miękkich
dr n. med. Marcin Zdzienicki

8.30–8.35
Dyskusja

8.35–8.50
Mięsaki przestrzeni zaotrzewnowej — współczesne leczenie
prof. dr hab. n. med. Piotr. Rutkowski

8.50–8.55
Dyskusja

8.55–9.15
Rekonstrukcje 3D i innowacje w leczeniu rozległych mięsaków kości
dr hab. n. med. Daniel Kotrych, dr n. med. Andrzej Pieńkowski

9.15–9.20
Dyskusja

9.20–9.35
Radiologiczne pułapki w ocenie zmian w kościach
lek. Krzysztof Antoniak

9.35–9.40
Dyskusja

9.40–9.55
Standardy leczenia skojarzonego mięsaków kości, Polski Rejestr Nowotworów Kości
dr hab. n. med. Iwona Ługowska

9.55–10.00
Dyskusja

 
10.00–12.20

10.00–12.00
Rak trzustki — nowoczesna chirurgia
Prowadzący: dr hab. n. med. Sławomir Mrowiec, prof. dr hab. n. med. Andrzej Budzyński, dr n. med. Andrzej Cichocki

10.00–10.15
Czego może oczekiwać chirurg od radiologa w przedoperacyjnej diagnostyce raka trzustki
dr n. med. Katarzyna Zasada-Cedro

10.15–10.20
Dyskusja

10.20–10.35
Rola i możliwości EUS w diagnostyce przedoperacyjnej raka głowy trzustki
dr hab. n. med. Anna Wiechowska-Kozłowska

10.35–10.40
Dyskusja

10.40–11.00
„Artery first” approach at pancreatic head resection
prof. dr med. Jürgen Weitz, MSc.

11.00–11.05
Dyskusja

11.05–11.25
Laparoskopowa pankreatoduodenektomia w raku głowy trzustki — jak ja to robię?
prof. dr hab. n. med. Andrzej Budzyński

11.25–11.30
Dyskusja

11.30–11.45
Rekonstrukcja przewodu pokarmowego po pankreatoduodenektomii z powodu raka głowy trzustki
dr hab. n. med. Sławomir Mrowiec

11.45–11.50
Dyskusja

10.15–12.00
Sesja satelitarna

 
11.50–12.10
Przerwa
12.10–13.30

12.10–13.30
Prawne aspekty wykonywania zawodu chirurga onkologa
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Józef Kładny, lek. Jacek Kargul, Hanna Rubaszewska (adwokat)

12.10–12.25
Formy zatrudnienia lekarzy, a zasady ich odpowiedzialności cywilnej w świetle uzgodnionych klauzul umownych
Radosław Rubaszewski (radca prawny)

12.25–12.40
Pozycja prawna rezydentów — teoria i praktyka (klauzule opt-out)
Hanna Rubaszewska (adwokat)

12.40–12.55
Działania młodych lekarzy na rzecz „normalności” w publicznej ochronie zdrowia
lek. Krzysztof Hałabuz

12.55–13.10
Wykonywanie zawodu lekarza okiem Państwowej Inspekcji Pracy oraz Najwyższej Izby Kontroli
Sławomir Włódarczak (przedstawiciel PIP)

13.10–13.25
Planowana nowelizacja w zakresie wykonywania zawodu lekarza — pożądany kierunek zmian, postulaty
Hanna Rubaszewska (adwokat)

13.25–13.40
Czy możliwa jest normalność w publicznej ochronie zdrowia — spojrzenie subiektywne wieloletniego działacza związkowego
Krzysztof Bukiel

12.10–13.30
Sesja prac oryginalnych
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski, prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski, prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

12.30–13.30
Sesja Amazonek

12.30–12.35 Wstęp i powitanie
prof. dr hab. n. med. Józef Kładny, Przewodniczący Komitetów Naukowego i Organizacyjnego XXIV Zjazdu PTChO

Profilaktyka pierwotna w raku piersi
Małgorzata Rejent

Współczesna kobieta po mastektomii
dr n. med. Katarzyna Żułtak-Bączkowska

Rehabilitacja w onkologii dla pacjentek po leczeniu raka piersi
dr n. med. Katarzyna Żułtak-Bączkowska

Komunikacja w chorobie nowotworowej
mgr Anna Kołodziejska

Opieka pielęgniarska po leczeniu operacyjnym raka piersi
mgr Danuta Waszczeniuk

Seksualność kobiety po leczeniu raka piersi
dr n. med. Tomasz Bączkowski

Breast Cancer Unit — rozwiązania działań realizowane w Polsce
Krystyna Wechmann

Nowości w chirurgii rekonstrukcyjnej u pacjentek leczonych z powodu raka piersi
dr n. med. Sławomir Mazur

13.30–14.30
Lunch
14.30–16.20

14.30–16.20
Chirurgia zaawansowanych raków zlokalizowanych w miednicy
Prowadzący: prof. dr. hab. n. med. Andrzej Stelmach, prof. dr hab. n. med. Łukasz Wicherek, prof. dr hab. n. med. Janusz Kruszewski, dr hab. n. med. Zoran Stojcev, prof. nadzw.

14.30–14.50
Anatomia miednicy dla chirurga — płaszczyzny powięziowe, „holy plane”, przepona, miednica, ściana boczna, anatomia splotów przedkrzyżowych
prof. dr hab. n. med. Janusz Kruszewski

14.50–15.10
Extended endopelvic resection for the treatment of locally advanced and reccurent cervical cancer
prof. em. dr. med. dr. rer. nat. Michael Hoeckel

15.10–15.15
Dyskusja

15.15–15.35
Chirurgia zaawansowanego raka jajnika — zabiegi radykalne i cytoredukcyjne
prof. dr hab. n. med. Łukasz Wicherek

15.35–15.40
Dyskusja

15.40–15.55
Wytrzewienia miednicy w raku odbytnicy — wskazania, technika chirurgiczna, powikłania
prof. dr hab. n. med. Józef Kładny

15.55–16.00
Dyskusja

16.00–16.15
Odprowadzenie moczu po wytrzewieniu miednicy — wybór sposobu, technika wykonania i powikłania
prof. dr. hab. n. med. Andrzej Stelmach

16.15–16.20
Dyskusja

14.30–15.40
Upper gastrointestinal malignancies — optimal multimodality treatment

Chair/Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Wojciech P. Polkowski, dr hab. n. med. Dawid Murawa

14.30–14.50
Genes and receptors in esophageal carcinoma
dr hab. n. med. Mirosław Kozłowski (Białystok)

14.50–15.10
Molecular biology guided surgery for gastric cancer
dr n. med Karol Połom (Siena/Gdańsk)

15.10–15.30
Treatment of advanced gastric cancer with high risk of intraperitoneal progression or limited peritoneal carcinomatosis
Roman Jarema (Lwów)
 

15.30–15.40 Discussion

 
16.20–16.30
Przerwa
16.30–17.45

16.30–17.45
Co nowego w leczeniu chirurgicznym i uzupełniającym nowotworów
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bujko, dr hab. n. med. Violetta Sulżyc-Bielicka, prof. nadzw.

16.30–16.45
Radioterapia raka odbytnicy — kiedy możemy nie napromieniać przedoperacyjnie?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bujko

16.45–16.50
Dyskusja

16.50–17.05
Laparoskopowa chemioterapia dootrzewnowa — PIPAC w rakowatości otrzewnej
prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski, dr n. med. Maciej Nowacki

17.05–17.10
Dyskusja

17.10–17.25
Nowości w leczeniu systemowym raka płuca
dr hab. n. med. Dariusz Kowalski, prof. nadzw.

17.25–17.30
Dyskusja

17.30–17.45
Chemioterapia neoadjuwantowa raka trzustki: wskazania, wyniki
dr hab. n. med. Violetta Sulżyc-Bielicka, prof. nadzw.

17.45–17.50
Dyskusja

   
17.50–18.00
Przerwa

18.00
Walne Zgromadzenie PTChO

   


Sobota, 19 maja 2018 roku
Netto Arena
SALA A SALA B SALA C
8.00–10.00

8.00–10.00
Radiologia zabiegowa w onkologii
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Maciej Pech, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zieniewicz, prof. dr hab. n. med. Aleksander Falkowski

8.00–8.15
Możliwości i techniki radiologii zabiegowej w leczeniu onkologicznym
prof. dr hab. n. med. Maciej Pech (Magdeburg)

8.15–8.20
Dyskusja

8.20–8.35
Chemoembolizacja guzów pierwotnych wątroby
dr n. med. Adam Zapaśnik

8.35–8.40
Dyskusja

8.40–8.55
Chemoembolizacja przerzutów raka jelita grubego
lek. Łukasz Światłowski

8.55–9.00
Dyskusja

9.00–9.15
Leczenie innych zmian przerzutowych do wątroby
lek. Marcin Szemitko

9.15–9.20
Dyskusja

9.20–9.35
Nowe możliwości (aspekty) leczenia — immunomodulacja i mikroterapia
PD dr. med. Maciej Powerski (Magdeburg)

9.35–9.40
Dyskusja

9.40–9.55
Zabiegi z zakresu radiologii interwencyjnej mają za zadanie zastąpić czy uzupełnić leczenie chirurgiczne chorych z pierwotnymi i przerzutowymi nowotworami wątroby?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zieniewicz

9.55–10.00
Dyskusja

8.30–10.00
Działania w celu efektywniejszej alokacji dostępnych zasobów w onkologii (All Can)
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

Efektywna alokacja dostępnych zasobów na opiekę onkologiczną
dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

All Can — cele i zadania
prof. dr hab. n. med. Piotr. Rutkowski

Działalność rzecznicza organizacji pacjenckich w dziedzinie onkologii
Wojciech Wiśniewski, rzecznik Fundacji Alivia

 
10.00–10.15
Przerwa
10.15–11.55

10.15–11.45
Ostre powikłania raka jelita grubego
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki, prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski, dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski, prof. nadzw.

10.15–10.30
Niedrożność w przebiegu raka jelita grubego: postępowanie chirurgiczne
prof. dr hab. n. med. Piotr Richter

10.30–10.30
Dyskusja

10.35–10.50
Niedrożność w przebiegu raka jelita grubego: czy istnieje alternatywa dla chirurgii?
dr hab. n. med. Andrzej Białek

10.50–10.55
Dyskusja

10.55–11.10
Perforacja przewodu pokarmowego w przebiegu raka jelita grubego: epidemiologia i postępowanie
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki

11.10–11.15
Dyskusja

11.15–11.30
Krwotoki z raków jelita grubego: epidemiologia, postępowanie
dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski, prof. nadzw.

11.30–11.35
Dyskusja

11.35–11.50
Rola leczenia uzupełniającego u chorych leczonych z powodu ostrych powikłań raka jelita grubego
dr hab. n. med. Violetta Sulżyc- Bielicka, prof. nadzw.

11.50–11.55
Dyskusja

10.15–11.55
Rak przełyku — leczenie chirurgiczne od technik małoinwazyjnych do klasycznych
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski, prof. dr hab. n. med. Józef Kozak, dr hab. n. med. Janusz Wójcik

10.15–10.30
Kolejność dojść operacyjnych w poszczególnych typach resekcji przełyku
prof. dr hab. n. med. Józef Kozak

10.30–10.35
Dyskusja

10.35–10.50
Chirurgia małoinwazyjna raka przełyku w Polsce
dr hab. n. med. Tomasz Skoczylas

10.50–10.55
Dyskusja

10.55–11.10
Dwupolowa resekcja przełyku z zaoszczędzeniem naczyń żołądkowych lewych
dr hab. n. med. Janusz Wójcik

11.10–11.15
Dyskusja

11.15–11.30
Zmiany w leczeniu raka przełyku na podstawie 20-letniego doświadczenia jednego ośrodka

11.30–11.35
Dyskusja

11.35–11.50
Powikłania i triki w prowadzeniu chorych po resekcji przełyku
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Tołłoczko

11.50–11.55
Dyskusja

 
12.00–13.35

12.00–13.35
Rak piersi
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki, dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, prof. nadzw.

12.00–12.15
Radioterapia w raku piersi — gdzie uzupełnia, a gdzie zastępuje chirurgię?
dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. nadzw.

12.15–12.20
Dyskusja

12.20–12.35
Limfadenektomia pachowa w leczeniu raka piersi — czy powinienem ją nadal wykonywać?
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki

12.35–12.40
Dyskusja

12.40–12.55
Czy nadal muszę usuwać ognisko pierwotne w raku piersi?
dr hab. n. med. Dawid Murawa

12.55–13.00
Dyskusja

13.00–13.15
Wznowa miejscowa po BCT — co zaproponuję pacjentce?
dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, prof. nadzw.

13.15–13.20
Dyskusja

13.20–13.35
Co jest moim „sojusznikiem” a co „przeciwnikiem” w rekonstrukcji/onkoplastyce?
dr n. med. Marek Budner

   
13.40–13.50
Przerwa
13.50–14.30

13.50–14.30
Sesja plakatowa
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki, dr hab. n. med. Sławomir Mrowiec, dr hab. n. med. Dawid Murawa

   

14.30
Zakończenie zjazdu

W programie przewidziane są wystąpienia sponsorowane.

Organizator:

Via Medica

Patronat medialny:

Via Medica
Via Medica

Partner:

Via Medica

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl